//
you're reading...
Pantip Me

Toolbar ในหน้ากระทู้ (Version 1.1.0)

เนื่องจาก Toolbar ในหน้าดูกระทู้ของ Version 1.1.0 มี Icon เยอะขึ้น และอาจจะทำให้ผู้ใช้สับสน เลยขออธิบายความหมายแต่ละ Icon ที่นี่ครับ

ความหมายของ Icon บน Toolbar

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

  • Back – ใช้เพื่อย้อนกลับไปกระทู้ก่อนหน้า จะสามารถใช้งานได้เมื่อมีการกดลิงค์เพื่อดูกระทู้อื่นจากกระทู้ที่ดูอยู่
  • Refresh – ใช้เพื่อแสดงกระทู้ใหม่ ในกรณีถ้ากระทู้มีการเปลี่ยนแปลง จะทำการโหลดกระทู้ใหม่ แต่ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะนำเนื้อหาที่จำไว้มาแสดง
  • Reply – ใช้ในการตอบกระทู้
  • Vote – ใช้เพื่อกดโหลดเป็นกระทู้แนะนำ
  • Add to Favorites – เป็นการเซฟลิงค์ของกระทู้ที่ดูอยู่เข้าไปใน Local Bookmarks ซึ่งจะเรียกว่า Favorites
  • Add to Bookmarks – เป็นการเซฟลิงค์ของกระทู้ที่ดูอยู่เข้าไปใน Personal Bookmarks ของ Pantip ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการ Login เข้าเสียก่อน
  • More – เป็นเมนูเพิ่มเติม ซึ่งจะมี Open Full Web, Photo Viewer, Jump to Top และ Jump to Bottom
Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: